Kliencji indywidualni

Kancelaria Joanny Ogrodowicz świadczy usługi prawnicze z każdej dziedziny prawa, w szczególności:

  • prawo cywilne, w tym w szczególności sprawy rozwodowe, podziały majątku, sprawy rodzinne, spadkowe, odszkodowawcze, dochodzenie i windykacja wierzytelności, postępowania przeciwegzekucyjne,
  • prawo gospodarcze,
  • prawo upadłościowe i naprawcze, w szczególności upadłość konsumencka,
  • prawo karne,
  • prawo wykroczeń.

W Kancelarii uzyskacie Państwo fachową pomoc  prawną poprzez porady prawne, sporządzanie pism procesowych, umów bądź opinii,  prowadzenie negocjacji, reprezentację przed Sądem, Prokuraturą, urzędami a także na etapie egzekucji wierzytelności.


W Kancelarii świadczymy profesjonalną pomoc prawną w zakresie spraw rozwodowych oraz podziałów majątku, ogłaszania upadłości konsumenckiej, w tym doradztwo, negocjacje z wierzycielami, sporządzanie wniosku o ogłoszenie upadłości, reprezentacji przed sądem upadłościowym. Ponadto, zajmujemy się sprawami związanymi z uzyskiwaniem odszkodowań i zadośćuczynień pokrzywdzonym.


Pani Mecenas oferuje Państwu także pomoc w zakresie dotyczącym nieruchomości.