Przedsiębiorcy

Kancelaria oferuje pełną obsługę prawną firm – spółek oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

  • bieżąca obsługa prawna przedsiębiorstw
  • sporządzanie i opiniowanie umów handlowych
  • dochodzenie i windykacja wierzytelności
  • zagadnienia dotyczące prawa pracy
  • zagadnienia dotyczące spółek
  • pomoc prawna w zakresie sporów sądowych
  • udział w negocjacjach handlowych
  • prawo i proces  upadłościowy
  • pomoc w zakresie przeprowadzenia postępowań upadłościowych